Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Kurdistán: Asymetrické konflikty a „terorismus“ – komparativní analýza
Thesis title in Czech: Kurdistán: Asymetrické konflikty a „terorismus“ – komparativní analýza
Thesis title in English: Kurdistan: Asymmetric conflicts and „terrorism“ – A Comparative Analysis
Key words: Kurdistán, asymetrický konflikt, Irák, Írán, Turecko, Sýrie, komparativní analýza
English key words: Kurdistan, asymmetric conflict, Iraq, Iran, Tureky, Syria, comparative analysis
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Supervisor: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.01.2016
Date of assignment: 07.01.2016
Preliminary scope of work
Cílem práce je komparativní analýza
1) charakteru boje a ozbrojených asymetrických konfliktů Kurdů a ozbrojených aktivit centrálních vlád příslušných zemí
2) Politicko-správního postavení Kurdů v příslušných zemích
3) Sociálně ekonomické/geografické situace Kurdů v rámci sledovaných zemí
Preliminary scope of work in English
Main goal is a comparative analysis of
1) character and form of armed asymmetric conflicts between Kurds and armed forces of central governments of respective states
2) political and administrative status of Kurdish representation within respective countries
3) social-economic/geographical situation of Kurds within observed countries
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html