Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Počítačové modelování průchodu záření alfa látkou a detekce
Thesis title in Czech: Počítačové modelování průchodu záření alfa látkou a detekce
Thesis title in English: Computer simulation of alpha ratiation passage through matter and detection
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvořit počítačový model úlohy v praktiku jaderne fyziky "Spektroskopie alfa záření"
metodou Monte Carlo s využitím simulačního balíku GEANT4. Dále je náplní práce
začlenění modelu do běhu praktika a vypracování pracovních pokynů a návodu k úloze.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html