Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky
Thesis title in Czech: Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky
Thesis title in English: Testing of a new high pressure medium
Key words: hydrostatický tlak, tlaková cela, manometr
English key words: hydrostatic pressure, pressure cell, manometer
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jaroslav Valenta
Author:
Advisors: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Guidelines
- Prostudování tématiky měření hydrostatického tlaku a jeho hydrostaticity pomocí různých typů manometrů
- Provedení experimentu se sadou několika manometrů umístěných v různých místech tlakového prostoru a rozdílné orientaci
- Vyhodnocení naměřených dat a vyvození důsledků pro následující tlakové experimenty
References
1. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
2. S. Klotz: Techniques in high pressure neutron scattering, CRC Press, 2013
3. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
4. Články v odborné literatuře (např.: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi)
Preliminary scope of work
Hydrostatický tlak je jedním ze zásadních termodynamických parametrů v materiálovém výzkumu. Vedle ostatních parametrů, které lze měnit dnes již relativně snadno (teplota, magnetické pole, chemické složení…) je však tlak nejhůře/nejobtížněji měnitelným parametrem. S tím souvisí i výhoda vysokotlakých experimentů – jejich jedinečnost.
Jedno z úskalí vysokotlakých experimentů je určení tlaku ve vzorkovém prostoru. Vyrovnání tlaku v celém tlakovém prostoru zajišťuje tlakové výměnné médium. Nejčastěji se používá kapalné médium, jakým bývají speciální oleje či směsi oligomerů. Kapalná média zaručují hydrostaticitu ve vzorkovém prostoru, ale ve vysokých tlacích také tuhnou, což vede ke zhoršení hydrostatických podmínek. Postupem času dochází k vývoji nových kapalných výměnných médií, u kterých se kritický tlak tuhnutí posouvá do vyšších tlaků např.: Daphne 7373 -> Daphne 7474.
Úkolem práce je provést tlaková měření s několika manometry rozmístěnými ve vzorkovém prostoru a určit rozdíly v tlaku mezi těmito polohami. Pro účel měření bude použito kapalné výměnné médium Daphne 7474 (nedávno vyvinuto Japonskou společností) a podle času a zájmu také Daphne 7373 a vřetenový olej OL-3.
Ke kalibraci bude použita tlaková cela pístového typu používaná na Katedře fyziky kondenzovaných látek, ve které může být vyvinut tlak do 3 GPa.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html