Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Měření drah částic pomocí křemíkového detektoru ATLAS v CERN
Thesis title in Czech: Měření drah částic pomocí křemíkového detektoru ATLAS v CERN
Thesis title in English: Track measurement with the ATLAS Inner Detector at CERN
Key words: ATLAS, dráhový detektor, polovodičové detektory
English key words: ATLAS, tracking detector, semiconductor detectors
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
Seznámení se s principy polovodičových detektorů
Seznámení se s principy měření drah částic ve vysokoenergetických experimentech
Detailní seznámení se s měřením pomocí křemíkových detektorů ATLAS
Podíl na zajištění provozu jak ve směnách tak v příspěvku k zdokonalování systému
Určení schopností vnitřního detektoru měřit dráhy a hybnosti částic
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
D. Green: Physics of Particle Detectors, CUP, Cambridge 2005
F. Hartmann: Evolution of silicon sensor technology in particle physics, Springer Berlin 2009
ATLAS Inner Detector Technical Design Report, CERN 1998
ATLAS Collaboration: Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics, arXiv:0901.0512
Z. Broklová, diplomová práce UK MFF,
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/diploma_theses/broklova_dipl.pdf
Preliminary scope of work
Detektor ATLAS instalovaný na urychlovači LHC v CERNu patří k nejvýznamnějším experimentálním zařízením částicové fyziky. Skupina detektorů ÚČJF MFF se podílela na návrhu, výrobě, testování a instalaci křemíkových stripových detektorů. Ty slouží k měření hybností částic. Pro úspěšný provoz systému křemíkových detektorů je třeba provádět opakované kalibrace, rychle vyhodnocovat provozní charakteristiky, monitorovat prostředí, napájení, ap. Současně je třeba ověřovat kvalitu práce detektoru - přesnost měření drah a hybností ap. Zjištěné údaje slouží k určení vlivu vnitřního detektoru na kvalitu měření signálních fyzikálních procesů.
Práce předpokládá osvojení si základních poznatků o detektoru, o vyčítacím systému a metodách určování drah. V případě zájmu lze předpokládat možnost pobytu v CERNu, provádění směn na obsluze při přípravě na opětovné spuštění LHC, vyhodnocování provozních charakteristik pomoxí existujících programů, i podíl na tvorbě programů nových.
Předpokládá se znalost angličtiny.
Preliminary scope of work in English
Determination of ATLAS Inner Detector tracking and momentum measurement performance
Impact of the performance on signal physics process measurements
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html