Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Řešení intervalových soustav metodou nejmenších čtverců
Thesis title in Czech: Řešení intervalových soustav metodou nejmenších čtverců
Thesis title in English: Solving interval systems by the least squares method
Key words: intervalové soustavy rovnic, metoda nejmenších čtverců, symetrické intervalové soustavy, Matlab, Intlab
English key words: interval linear equations, least squares method, symmetric interval system, Matlab, Intlab
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.10.2015
Date of assignment: 29.10.2015
Confirmed by Study dept. on: 06.11.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 00:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Reviewers: Ing. David Hartman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- Implementace a případné vylepšení metod na zapouzdření řešení přeurčených intervalových soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců
- Implementace a případné vylepšení metod na zapouzdření řešení symetrických intervalových soustav lineárních rovnic
- Pracovní prostředí je Matlab/Octave s využitím toolboxu Intlab pro intervalovou aritmetiku.
- Numerické porovnání různých přístupů.
- Analýza speciálních případů.
References
[1] M. Černý, J. Antoch, and M. Hladík. On the possibilistic approach to linear regression models involving uncertain, indeterminate or interval data. Inf. Sci., 244:26-47, 2013.
[2] M. Hladík. Enclosures for the solution set of parametric interval linear systems. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 22(3):561-574, 2012.
[3] C. Jansson. Interval linear systems with symmetric matrices, skew-symmetric matrices and dependencies in the right hand side. Computing 46(3): 265-­274, 1991.
[4] S. M. Rump. Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. Acta Numer., 19:287-­449, 2010.
Preliminary scope of work
Cílem je implementace metod na zapouzdření všech řešení přeurčených soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců s tím, že vstupní data se pohybují v rámci daných intervalů. Tento systém je tvořen symetrickou intervalovou maticí, proto je součástí práce také implementace řešičů na symetrické soustavy. Výsledkem by mělo být i numerické porovnání různých přístupů. Programovací jazyk: Matlab/Octave + Intlab.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html