Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Neurulace u obratlovců: srovnávací a evoluční pohled
Thesis title in Czech: Neurulace u obratlovců: srovnávací a evoluční pohled
Thesis title in English: Neurulation in vertebrates: comparative and evolutionary points of view
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Author: Mgr. Tereza Matějková - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2015
Date of assignment: 21.10.2015
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of submission of printed version:13.05.2016
Date of proceeded defence: 06.06.2016
Reviewers: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V bakalářské práci budou shrnuty poznatky o vzniku a vývoji primární neurální trubice u obratlovců. Mechanismy morfogeneze neurulace budou srovnávány v různých skupinách a budou diskutovány faktory, které je ovlivňují či řídí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html