Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK
Thesis title in Czech: Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK
Thesis title in English: Online system for shift and schedule management for doctors
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.02.2016
Date of assignment: 11.02.2016
Confirmed by Study dept. on: 29.03.2016
Guidelines
Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK

Funkce:
1) Přihlašování do online systému
2) Možnost editace účtu lékaře
3) Editace souboru lékařů a zadávání nových lékařů do souboru lékařů administrátorem
4) Vypisování lékařů do služeb tj. kalendář se jmény lékařů na jednotlivé dny. Možnost zobrazení kalendáře na den, týden a měsíc
5) Vpisování dalších povinností lékařů do systému tj. atributy lékařů na jednotlivé dny (umístění na odděleních, náhradní volno, dovolená, kongres, ...)
6) Možnost exportu dat z tabulky (např. Excel) a exportu dat z databáze
7) Oznamování povinností lékařů na jejich emailové adresy
References
bude upřesněno
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html