Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Automatizace experimentu v plazmatické laboratoři
Thesis title in Czech: Automatizace experimentu v plazmatické laboratoři
Thesis title in English: Automation of experiment in a plasma laboratory
Key words: plazma, software, sériový port, analogový port, Arduino
English key words: plasma, software, seriál port, analog port, Arduino
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) seznámení se s depozičními aparaturami a diagnostickými metodami používanými v plazmatické laboratoři.
2) Konzultace o očekávané funkcionalitě softwaru a studium manuálů k přístrojům.
3) Vytvoření a testování softwaru.
4) Stručná dokumentace k softwaru, která bude použita jako závěrečná zpráva
References
Manuály k přístrojům, dokumentace k elektrosoučástkám a mikrokontroleru Arduino. Bude upřesněno po konzultaci se školitelem.
Preliminary scope of work
K experimentu využívajícím plazma je zapotřebí množství přístrojů, z nichž většina je připojitelná k počítači, což umožnuje zaznamenávat průběžně pracovní podmínky. Přístroje komunikují buď přes sériový port, nebo přes analogové rozhraní. Přes sériový port je možné přímo komunikovat s počítačem, pro analogový port je možné použít desku například Arduino převádějící analogovou komunikaci na digitální. Cílem projektu je vytvořit software umožňující jednotlivé přístroje ovládat přes počítač a zaznamenávat provozní podmínky. K řešení je nutná alespoň základní znalost programování (na úrovni základního kurzu v prvním semestru, nejlépe Pascal nebo Delphi). Předpokládá se testování softwaru při provozu, což umožní se alespoň zběžně obeznámit i s experimenty. Přístroje, které je třeba připojit k počítací zahrnují například elektrické zdroje, měrky tlaku, multimetry a další.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html