Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývojové určení rozhraní hypokotylu a kořene krytosemených rostlin
Thesis title in Czech: Vývojové určení rozhraní hypokotylu a kořene krytosemených rostlin
Thesis title in English: Developmental determination of root-hypocotyl junction in Angiosperms
Key words: hypokotyl; kořen; rozhraní hypokotylu a kořene
English key words: hypocotyl; root; root-shoot junction; collet
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Preliminary scope of work
Rozhraní hypokotylu a kořene (podzemní a nadzemní části rostliny) leží dosud překvapivě mimo zájem vývojových biologů. Při studiu mutantů komplexu exocyst u Arabidopsis jsme narazili na poruchy v této části rostliny a budeme se v této práci pokoušet najít příčiny těchto poruch a faktory, které hrají roli v regulaci toho rozhraní.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html