Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Podjednotka exocystu EXO70B1 a formin 7 v reakci na poranění rostliny
Thesis title in Czech: Podjednotka exocystu EXO70B1 a formin 7 v reakci na poranění rostliny
Thesis title in English: Exocyst subunit EXO70B1 and formin 7 in reaction to plant injury
Key words: exocyst;formin; sekrece; cytoskelet; poranění
English key words: exocyst;formin; secretion; cytoskeleton; injury
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Preliminary scope of work
Rostliny se brání poranění m.j. modifakcí místa poranění - blokováním tohoto místa ukládáním kalózy a nekrózou. Bílkoviny EXO70B1 a formin 7 jsou silně transkripčně indukovány poraněním - pomocí buněčně biologických (dvouhybridní systém interakce v kvasince; GFP-fůze) a genetických (inserční mutace v přísl. genech) budeme studovat možné interakce a lokalizace těchto dvou bílkovin při poranění.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html