Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Monotónní verze některých topologických vlastností
Thesis title in Czech: Monotónní verze některých topologických vlastností
Thesis title in English: Monotone versions of some topological properties
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Author:
Guidelines
V posledních letech se zkoumají monotónní verze některých topologických vlastností, například monolitičnosti, omega-monolitičnosti a dalších. Spočívají v tom, že předpoklad existence nějakého objektu (např. spočetného networku) v některých prostorech se zesílí na předpoklad existence "monotónního zobrazení", které některým prostorům objekt daného typu přiřadí. Cílem práce by bylo zpracovat a uspořádat některé výsledky z nedávné literatury, případně se i zamyslet nad souvisejícími problémy.
References
[1] Casarrubias-Segura, Fidel; Rojas-Hernández, Reynaldo On some monotone properties. Topology Appl. 182 (2015), 36–52.
[2] Cúth, Marek Characterization of compact monotonically (ω-)monolithic spaces using system of retractions. Topology Appl. 171 (2014), 87–90.
[3] Rojas-Hernández, R. On monotone stability. Topology Appl. 165 (2014), 50–57.
[4] Rojas-Hernández, R.; Tkachuk, V. V. A monotone version of the Sokolov property and monotone retractability in function spaces. J. Math. Anal. Appl. 412 (2014), no. 1, 125–137.

Další literatura dle potřeby.
Preliminary scope of work
V posledních letech se zkoumají monotónní verze některých topologických vlastností, například monolitičnosti, omega-monolitičnosti a dalších. Spočívají v tom, že předpoklad existence nějakého objektu (např. spočetného networku) v některých prostorech se zesílí na předpoklad existence "monotónního zobrazení", které některým prostorům objekt daného typu přiřadí. Cílem práce by bylo zpracovat a uspořádat některé výsledky z nedávné literatury, případně se i zamyslet nad souvisejícími problémy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html