Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Nástroj pro testování síťových aplikací
Thesis title in Czech: Nástroj pro testování síťových aplikací
Thesis title in English: A Testing Tool for Network Applications
Key words: sítě, testování, TCP/IP, HTTP, WebSocket
English key words: networking, testing, TCP/IP, HTTP, WebSocket
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2015
Date of assignment: 23.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 24.11.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 00:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:27.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Reviewers: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout softwarový nástroj, který bude sloužit jako experimentální platforma pro vývoj, ladění a testování síťových aplikací. Nástroj bude fungovat v režimech klient, server nebo proxy. V režimech klient resp. server bude zastupovat příslušnou část síťové klient/server aplikace. V režimu proxy bude monitorovat a případně i modifikovat komunikaci mezi dvěma síťovými uzly na aplikační vrstvě. Důraz bude kladen na rozšiřitelnost celého řešení a to zejména o další aplikační protokoly fungující přímo nad TCP nebo UDP. Jako vzorový příklad bude implementován protokol HTTP a program bude použit k ladění webové aplikace. S navrženým nástrojem bude možné pracovat jednak manuálně přes vizuální rozhraní, ale i s použitím automatických skriptů pro rychlé vytvoření testovacího klienta nebo serveru.
References
Forouzan, Behrouz A. TCP/IP protocol suite. McGraw-Hill, Inc., 2002.

RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 (http://tools.ietf.org/html/rfc2616)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html