Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Graph data visualizations with D3.js libraries
Thesis title in Czech: Vizualizace grafových dat pomocí knihoven D3.js
Thesis title in English: Graph data visualizations with D3.js libraries
Key words: RDF, grafové dáta, LinkedPipes, vizualizácia
English key words: RDF, graph data, LinkedPipes, visualization
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2017
Date of assignment: 27.04.2017
Confirmed by Study dept. on: 04.05.2017
Date and time of defence: 06.09.2017 00:00
Date of electronic submission:20.07.2017
Date of submission of printed version:21.07.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Reviewers: RNDr. Jiří Helmich
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a implementovat pluginy do vizualizačního nástroje LinkedPipes Visualization [1]. Jedná se framework pro vizualizaci grafových dat publikovaných v prostředí WWW ve formátu RDF [2] a dle principů Linked Open Data [4]. Je vyvíjen v rámci výzkumných projektů Katedry softwarového inženýrství MFF UK. Umožňuje automatickou detekci různých typů dat (např. časové údaje, mapová data, taxonomie, síť vazeb) a k nim nabízet vhodné vizualizační pluginy pro jejich zobrazení koncovému uživateli.

Řešitel této práce identifikuje ve spolupráci s pracovníky výzkumné skupiny vhodné typy vizualizací pro jednotlivé typy dat a s využitím knihoven D3.js [3] navrhne, implementuje a otestuje vizualizační pluginy nabízející tyto typy vizualizací. Pluginy zaintegruje do prostředí frameworku. Pluginy musí být schopny pracovat s objemem dat v řádových velikostech 10 - 10^5 uzlů.
References
[1] http://visualization.linkedpipes.com/
[2] http://www.w3.org/RDF/
[3] http://d3js.org/
[4] https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html