Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium tvrdých procesů na LHC
Thesis title in Czech: Studium tvrdých procesů na LHC
Thesis title in English: Study of hard processes at the LHC
Key words: hard processes, LHC
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Author:
Guidelines
Autor práce by se měl seznámit s použitím programů simulujících vysokoenergetické srážky na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) v CERNu. Konkrétně by se mělo jednat o program Pythia. Autor by měl nagenerovat události s přítomností jetů a prozkoumat charakteristiky částic s malými příčnými hybnostmi, které se vyskytují v těchto událostech.
References
http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html
Preliminary scope of work
Jety hadronů jsou experimentálně pozorovatelným důsledkem srážek dvou elementárních částic v protonu. Dobrý popis celé události v případě srážek dvou protonů umožnuje lepší porozumění komplexnějším srážkám jako jsou například srážky těžkého iontu s protonem nebo srážky dvou těžkých iontů. V případě úspešného řešení práce bude autor o výsledcích své práce referovat v CERNu a výsledky práce budou začleněny do hlubšího fyzikálního programu vedeného v rámci studia těžkých iontů kolaborací ATLAS na LHC.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html