Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Využití Monte Carlo simulací v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky
Thesis title in Czech: Využití Monte Carlo simulací v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky
Thesis title in English: Use of Monte Carlo simulation framework in the physics laboratory courses
Key words: simulace, metoda Monte Carlo, GEANT4, jaderná a subjaderná fyzika
English key words: simulations, Monte Carlo method, GEANT4, nuclear and particle physics
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se se základními principy interakce částic s hmotou
2. Seznámení se s úlohami v praktiku IV a praktiku z jaderné fyziky
3. Vytipování vhodné úlohy, která může být tvořivě doplněna simulací Monte Carlo
4. Vytvoření GEANT4 makra doplňujícího vybranou úlohu
References
I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: Atomy, jádra, částice, Academia Praha 1990

Praktikum IV pro OF, zadání úloh
http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/zadani/f4

T. Davídek, Software a zpracování dat ve fyzice částic, materiály k přednášce
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/new/wp-content/uploads/2014/02/comphep_1.pdf
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/new/wp-content/uploads/2014/02/comphep_2.pdf

http://geant4.cern.ch

Preliminary scope of work
Metoda Monte Carlo je hojně využívanou metodou modelování fyzikálních procesů. V jaderné a částicové fyzice existuje simulační prostředí GEANT4, určené k simulaci průchodu částic prostředím. Toto prostředí používají jednak všechny experimenty ve fyzice částic, ale v poslední době nachází uplatnění např v oblasti léčení nádorů pomocí svazků částic.

Cílem práce je vytipovat úlohy ve stávajícím praktiku IV a praktiku z jaderné a subjaderné fyziky, k nimž by bylo vhodné přidat kromě měřicí části i část simulační. Dalším cílem je sestavit tuto simulační úlohu na základě existujících aplikací GEANT4 a odladit ji pro použití v praktiku.

Práce může být zpracována v jednoduchém makrojazyku programu GEANT4, ale uvítám zájem osvojit si programovací jazyk C++, ve kterém jsou aplikace vytvořeny.

Zkušenosti získané v tomto projektu zájemce velice dobře využije při řešení bakalářské práce na oboru JSF, zejména v oblasti experimentální částicové fyziky.
Preliminary scope of work in English
Use of Monte Carlo simulation framework in the physics laboratory courses
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html