Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Doba života mionu
Thesis title in Czech: Doba života mionu
Thesis title in English: Muon life-time
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
Miony vznikající v interakcích kosmického záření s atmosférou lze registrovat
v laboratoři. Při rozpadu mionu se zpravidla vyzáří elektron nebo pozitron.
Měrením doby mezi vstupem mionu do měřicího zařízení a registrací dceřiného
elektronu/pozitronu lze určit dobu života mionu.
Náplní práce je návrh a realizace
nové úlohy Doba života mionu, její odzkoušení a vypracování návodu.
Téma je vhodné pro bakalářskou práci studenta jaderné fyziky nebo jako
diplomová práce pro studenta pedagogiky.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html