Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
ALFA
Thesis title in Czech: ALFA
Thesis title in English: ALFA
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
ALFA je polohově citlivý detektor, který slouží ke zkoumání rozptylu protonů na velmi malé
úhly. Protony jsou urychlovány na LHC v CERN a srážejí se vstřícně v interakčním
bodě detektoru ATLAS. Detektory ALFA jsou instalovány 240 m od místa srážek
ve vzdálenosti několik milimetrů od svazku. Umožňují tak zkoumání rozptylu protonů
na velmi malé úhly. V předchozích letech běhu LHC byla změřena experimentální data,
která dosud nebyla zracována.
Náplní práce je zpracování části změřených experimentálních dat.
Téma je vhodné pro diplomovou práci studenta jaderné fyziky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html