Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO
Thesis title in Czech: Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO
Thesis title in English: Preparation and characterization of one-dimensional ZnO structures
Key words: ZnO, jednodimenzionální polovodičové nanostruktury, transport náboje, fokusované elektronové/iontové svazky.
English key words: ZnO, one-dimensional semiconductor nanostructures, charge transport, focused electron/ion beams.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Jan Grym, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zásady pro vypracování budou specifikovány ve studijním plánu doktoranda.
References

1. Low-Dimensional Semiconductor Structures: Fundamentals and Device Applications, K. Barnham, D. Vvedensky, Cambridge University Press 2001, ISBN: 0521591031
2. Surfaces and Interfaces of Electronic Materials, Leonard J. Brillson, Wiley 2010, ISBN: 978-3-527-40915-0, 2010
3. Nanofabrication Using Focused Ion and Electron Beams: Principles and Applications, I. Utke, S. Moshkalev, P. Russell, Oxford University Press 2012, ISBN: 978-0-19-973421-4
Preliminary scope of work
Náplní dizertační práce je příprava jednodimenzionálních struktur ZnO, studium jejich strukturních, elektrických a optických vlastností a vysvětlení jevů odehrávajících se při jejich interakci s molekulami plynů a elektromagnetickým zářením. Nanotyčky ZnO budou připravovány na lokálně modifikovaných (paternovaných) substrátech. Paternování substrátů bude realizováno litografickými technikami a působením fokusovaných elektronových a iontových svazků s cílem získat plnou kontrolu nad pozicí, morfologií a fyzikálními vlastnostmi jednotlivých nanotyček uspořádaných v periodických polích.
Preliminary scope of work in English
The thesis focuses on the preparation and characterization of one-dimensional ZnO structures, on the investigation of their structural, electrical, and optical properties, and on the explanation of the phenomena taking place during their interaction with gas molecules and with electromagnetic radiation. The ZnO nanorods will be prepared on locally-modified (patterned) substrates. The substrate patterning will be performed by lithographic techniques and by focused electron and ion beams with the aim to gain full control over the position, morphology, and physical properties of individual nanorods forming periodic arrays.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html