Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zlomková barevnost grafů
Thesis title in Czech: Zlomková barevnost grafů
Thesis title in English: Fractional coloring of graphs
Key words: zlomková barevnost, teorie grafů
English key words: fractional coloring, graph theory
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zlomková barevnost je varianta barevnosti grafů založená na relaxaci celočíselného lineárního programu popisujícího normální barevnost. Cílem práce je studovat zlomkovou barevnost vhodně zvolených tříd grafů, zejména podtříd rovinných grafů.
References
Edward R. Scheinerman: Fractional Graph Theory: A Rational Approach to the Theory of Graphs
Tommy R. Jensen, Bjarne Toft: Graph Coloring Problems
časopisecká
Preliminary scope of work
V obsáhlejším zpracování možné i jako diplomová práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html