Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Henri Bergson: filosofie a vnímání
Thesis title in Czech: Henri Bergson: filosofie a vnímání
Thesis title in English: Henri Bergson: Philosophy and Perception
Key words: Bergson|vnímání|jednání|trvání|paměť|svoboda
English key words: Bergson|perception|action|duration|memory|freedom
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.12.2014
Date of assignment: 22.12.2014
Confirmed by Study dept. on: 19.01.2015
Date and time of defence: 09.09.2019 09:00
Date of electronic submission:09.08.2019
Date of submission of printed version:09.08.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Guidelines
Tématem práce je teorie vnímání ve filosofii Henriho Bergsona.
Důraz je kladen především na selektivní charakter vnímání. Jak píše Bergson: „Je-li vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje na to, co vás zajímá, pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se omezuje.“
Bergson ovšem předpokládá, že lze vnímání „rozšířit“. Činí dokonce z rozšíření vnímání důležitý úkol filosofie – je třeba se „ponořit do vnímání, abychom je prohloubili a rozšířili“. Bergson načrtává možnosti, jak takového „prohloubení a rozšíření“ vnímání docílit, když mluví o vzdělání smyslů, oslabení praktického hlediska či vnímání změny. To je třeba prozkoumat a uvést do vztahu.
Takto pojaté téma vnímání přesahuje oblast „čistého vnímání“ u Bergsona a musí být proto zkoumáno ve vztahu k pojmům „paměti“ a „trvání“.
References
BERGSON, Henri. Hmota a paměť. Přeložil Alan Beguivin. Praha: OIKOYMENH, 2003.
BERGSON, Henri. Matière et mémoire. Paris: Presses Universitaires de France, 1985.
BERGSON, Henri. Myšlení a pohyb. Přeložili Jakub Čapek a kolektiv, Praha: Mladá fronta, 2003.
BERGSON, Henri. Duchovní energie. Přeložili Tomáš Chudý a kolektiv, Praha: Vyšehrad, 2002.
WORMS, Frédéric. Introduction à Matière et mémoire de Bergson. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.
ČAPEK, Jakub (ed.). Filosofie Henriho Bergsona. Základní aspekty a problémy. Praha: OIKOYMENH, 2003.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html