Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Electrical impedance tomography of soft tissue
Thesis title in Czech: Elektroimpedanční tomografie měkkých tkání
Thesis title in English: Electrical impedance tomography of soft tissue
Key words: elektroimpedanční tomografie, odhad parametrů, inverzní úloha
English key words: electrical impedance tomography, parameter estimation, inverse problem
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.11.2014
Date of assignment: 07.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 10.02.2015
Date and time of defence: 23.06.2015 00:00
Date of electronic submission:21.05.2015
Date of submission of printed version:28.05.2015
Date of proceeded defence: 23.06.2015
Reviewers: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s software balíkem EIDORS a provede výpočty rozložení elektrické vodivosti z dat dodaných průmyslovým partnerem. Na úrovni přiměřené bakalářskému studiu se student seznámí z matematickými technikami, které jsou pro řešení takovýchto úloh používány.
References
Cheney, Isaacson, Newell: Electrical impedance tomography, SIAM Review, Vol. 41, No. 1, 85-101, 1999
Aster, Borchers, Thurber: Parameter Estimation and Inverse Problems, Academic Press, Second Edition, 2012
Preliminary scope of work
Elektroimpedanční tomografie je neinvazivní zobrazovací metoda používaná v lékařství, která pracuje na principu rekonstrukce rozložení elektrické vodivosti v daném vzorku na základě měření na povrchu vzorku. Náš průmyslový partner vyvinul zařízení pro měření metodou elektroimpedanční tomografie a má zájem o matematické metody pro zpracování naměřených dat. Očekává se, že student zpracuje dodaná data s použitím software balíku EIDORS (http://eidors3d.sourceforge.net/).
Preliminary scope of work in English
Electrical Impedance Tomography (EIT) is a non-invasive medical imaging technique in which a distribution of the conductivity inside the given part of the body is reconstructed from surface electrode measurements attached to the skin. Our industrial partner has developed hardware tools for EIT and is interested in mathematical methods for reconstruction of the conductivity from measured data. The student is expected to interpret the acquired data using software package EIDORS (http://eidors3d.sourceforge.net/).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html