Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání metod vizualizace oscilačního proudění
Thesis title in Czech: Srovnání metod vizualizace oscilačního proudění
Thesis title in English: Comparison of flow visualisation techniques in oscillatory flow
Key words: oscilační proudění, vizualizace, Bakerova pH technika, Kalliroscope, sledování částic
English key words: oscillatory flow, visualization, Baker pH technique, Kalliroscope, particle tracking
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2014
Date of assignment: 05.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 04.08.2015
Advisors: RNDr. Daniel Duda, Ph.D.
Guidelines
V tomto experimentálním projektu bude hlavním cílem vizualizaovat různé typy oscilačního proudění použitím Bakerovy pH techniky, reoskopické kapaliny "Kalliroscope" a pomocí sledování pohybu částic. Zaměříme se na proudění kolem hranolu oscilujícího ve směru jedné ze dvou kratších hran. Pohyb bude řízen krokovacím motorem a/nebo silným reproduktorem v rozsahu frekvencí cca 0,1 Hz do 10 Hz. Pohyb tělesa/částic bude snímán videokamerou, a vzniklé snímky budou počítačově zpracovány.

Na základě pozorovaných proudění bude třeba vyhodnotit, kdy přibližně dochází k nestabilitám v laminárním obtékání a k přechodu k turbulenci. Výstupem tohoto měření by měl být i přibližný popis typu nestability proudění a tvaru vzniklých vírů. Data získána těmito subjektivními metodami budou zpracována a vyhodnocena pomocí dvou bezrozměrných parametrů např. ve formě závislosti kritického Keulegan-Carpenterova čísla na čísle Stokesově.
References
V. Uruba, Turbulence, CVUT fakulta strojní, www.it.cas.cz/~uruba/docs/Aero/Turbulence_45.pdf
D. J. Baker, J. Fluid Mech. 26, 573 �(1966)�
L. D. Landau, E.M. Lifschitz, Fluid Mechanics, Pergamon Press, 1987
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html