Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Virtuální seismická síť (VIRNET), aplikace na zemětřesení Nepál (Mw=7.8)
Thesis title in Czech: Virtuální seismická síť (VIRNET), aplikace na zemětřesení Nepál (Mw=7.8)
Thesis title in English: Virtual seismic network (VIRNET), Nepal earthquake application (Mw=7.8)
Key words: Seismologie, zemětřesení, seismograf, seismická síť, data, Zemský červ
English key words: Seismology, earthquake, seismograph, seismic network, data, Earthworm
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Výzkum zemětřesení není jednoduchý a zahrnuje efekty seismického zdroje, prostředí, ale i lokální efekty v zájmové oblasti. Tak jako většina fyzikálních problémů, se i tento výzkum neobejde bez fyzikálního měření pohybů půdy. Jedním ze základních přístrojů, který dodává potřebná data, je seismograf, velmi často sdružovaný do sítí, které mohou být lokální, regionální, ale i celosvětové. V dnešní době je Země pokrytá značným množstvím seismografů a jejich provozovatelé poskytují data volně.
http://www.iris.edu/hq/programs/gsn
Student se v rámci projektu seznámí s různými typy přístrojů a pokusí se navrhnout virtuální seismickou síť stanic, tak aby registrovala silná zemětřesení z celého světa. Využije k tomu volně dostupná data z již existujících seismických stanic. Naučí se ovládat software, používaný v mezinárodních datových centrech, který stahuje aktuální seismická data a nastaví jej tak aby automaticky určil lokaci a velikost zemětřesení. To vše v reálném čase bez zásahu operátora.
References
Bormann, P. (Ed.) (2012). New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2), IASPEI, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam; http://nmsop.gfz-potsdam.de;
DOI: 10.2312/GFZ.NMSOP-2, urn:nbn:de:kobv:b103-NMSOP-2
www.iris.edu/
www.iris.edu/hq/programs/gsn
www.isti.com/products/earthworm/
www.orfeus-eu.org/
www.emsc-csem.org/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html