Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Fotonové silové funkce ze záchytu pomalých neutronů
Thesis title in Czech: Fotonové silové funkce ze záchytu pomalých neutronů
Thesis title in English: Photon strength functions from slow neutron capture
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Author:
Guidelines
Jedná se o rešeršní práci. Jejím cílem je zkompletovat publikované informace o fotonových silových funkcích, zejména pocházející z analýz radiačního záchytu neutronů pro širokou oblast jader.
References
https://www-nds.iaea.org/ripl/
Preliminary scope of work
Jedná se o rešeršní práci. Jejím cílem je zkompletovat publikované informace o fotonových silových funkcích, zejména pocházející z analýz radiačního záchytu neutronů pro širokou oblast jader.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html