Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení
Thesis title in Czech: Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení
Thesis title in English: Confidence Intervals for Binomial Parameters
Key words: Interval spolehlivosti; Přípustná množina; Pravděpodobnost pokrytí
English key words: Confidence interval; Acceptance interval; Coverage probability
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2015
Date of assignment: 11.10.2015
Confirmed by Study dept. on: 24.11.2015
Date and time of defence: 02.09.2016 00:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 02.09.2016
Reviewers: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce vysvětlí a porovná různé přístupy k problému intervalových odhadů pro parametr binomického rozdělení. Existují dva základní přístupy: asymptotický, kdy problém zkoumáme za předpokladu, že počet pozorování roste nade všechny meze, a přesný, kdy se snažíme interval zkonstruovat tak, aby fungoval pro daný konečný počet pozorování. Nevýhody asymptotického přístupu spočívají v tom, že nemůžeme zaručit dobré chování intervalu při konečném počtu pozorování. Nevýhodou přesného přístupu je nutnost vyrovnat se s diskrétní podstatou problému. Cílem práce je prostudovat množství literatury publikované na toto téma, shrnout některé navrhované postupy a porovnat jejich výhody a nevýhody.
References
Agresti, A., and Coull, B. A. (1998) Approximate Is Better Than Exact for Interval Estimation of Binomial Proportions. American Statistician, 52, 119-126.

Blaker, H. (2000) Confidence Curves and Improved Exact Confidence Intervals for Discrete Distributions. Canadian Journal of Statistics, 28, 783-798.

Blyth, C. R., and Still, H. A. (1983), Binomial Confidence Intervals. Journal of the American Statistical Association, 78, 108-116.

Brown, L. T., Cai, T. T., and DasGupta, A. (2002) Confidence Intervals for a Binomial Proportion and Asymptotic Expansions. The Annals of Statistics, 30, 160-201.

Casella, G. (1986) Refining Binomial Confidence Intervals. Canadian Journal of Statistics, 14, 113.

Reiczigel, J. (2003) Confidence Intervals for the Binomial Parameter: Some New Considerations. Statistics in Medicine, 22, 611-621.

Schilling, M.F., and Doi J. A. (2014) A Coverage Probability Approach to Finding an Optimal Binomial Confidence Procedure. American Statistician, 68, 133-145.
Preliminary scope of work
Téma vyžaduje studium většího počtu časopiseckých pramenů, vesměs v
angličtině, proto je potřebná velmi dobrá pasivní znalost angličtiny.
Téma lze doplnit numerickými výpočty nebo simulační studií.

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332
nebo NMFM301.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html