Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě
Thesis title in Czech: Srovnání skupinových simulací regionálních modelů pro současné klima v Evropě
Thesis title in English: Comparison of ensemble simulations of regional climate models for present climate in Europe
Key words: regionální klimatické modely, dynamický downscaling, současné klima
English key words: regional climate models, dynamical downscaling, present climate
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Author:
Advisors: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Guidelines
Analyzovat výsledky regionálních klimatických modelů řízených globálními modely pro současné klima, porovnat výsledky s reálnými daty a zhodnotit chování jednotlivých modelů i celého souboru
References
Giorgi, F.; Jones, C.; Asrar, R. Addressing chmate informatik Leeds at the
regional level: the CORDEX framework. 2009. WMO Bulletin 58 (3) – July.
Kluková, Z. (2014): Analýza výsledků regionálních klimatických modelů
z Euro-CORDEXu, bakalářská práce, MFF UK
Preliminary scope of work
Jak dobře fungují globální modely klimatu a jejich zaostření na Evropu.
Preliminary scope of work in English
How well global climate models with their downscaling for Europe work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html