Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ekologie květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae
Thesis title in Czech: Ekologie květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae
Thesis title in English: Ecology of flower smuts (Microbotryum) and their hosts from family Caryophyllaceae
Key words: květní sněť, Microbotryum, Caryophyllaceae, opylovači, rezistence, epidemiologie, metapopulační dynamika
English key words: anther-smut, Microbotryum, Caryophyllaceae, pollinators, resistance, epidemiology, metapopulation dynamics
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2014
Date of assignment: 14.10.2014
Date of electronic submission:27.04.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Opponents: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Úkolem bakalářské práce bude shrnout poznatky o patosystémech květních snětí (Microbotryum) a jejich hostitelů z čeledi Caryophyllaceae a zaměřit se na jejich ekologii. Tento systém je dobře prozkoumaný a používá se pro různé ekologické a evoluční modely, literatury lze proto nalézt dostatečné množství. Bakalářská práce se zaměřuje především na různé faktory, kterými můžeme vysvětlit pattern a dynamiku nemoci v terénu. Mezi ty nejdůležitější patří: biochemická rezistence, morfologické znaky květu a fenologie, chování opylovačů, struktura populace, metapopulační dynamika, genetická struktura hostitele apod. Jednotlivé druhy z čeledi Caryophyllaceae se do jisté míry liší svou reakcí na přítomnost choroby, proto pak navazující magisterská práce může studovat jeden specifický patosystém na různých lokalitách (například rod Dianthus byl prozatím víceméně opomíjen).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html