Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Využití úloh CERN Masterclasses v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky
Thesis title in Czech: Využití úloh CERN Masterclasses v praktiku z jaderné a subjaderné fyziky
Thesis title in English: Use of CERN Masterclasses exercises in the physics laboratory courses
Key words: fyzika částic, experiment ATLAS, CERN Masterclasses
English key words: particle physics, ATLAS experiment, CERN Masterclasses
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se se základními principy fyziky elementárních částic
2. Seznámení se s úlohami International Masterclasses - Hands on Particle Physics (popularizační akce pro střední školy)
3. Vytipování vhodné úlohy, která může být zařazena do praktika IV
4. Příprava úlohy
5. Vytvoření návodu
References
I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: Atomy, jádra, částice, Academia Praha 1990
J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum
International Masterclasses: http://www.physicsmasterclasses.org
Programové prostředí ROOT: http://root.cern.ch
Preliminary scope of work
Program International Masterclasses - Hands on Particle Physics probíhá každoročně koordinován Evropskou laboratoří částicové fyziky CERN a účastní se ho okolo 10 tisíc středoškoláků o celém světě. Účastníci si jednoduchou formou osvojí základní prvky analýzy skutečných experimentálních dat experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN a vyhodnotí přidělené datové soubory.
Cílem projektu je přenést některou z úloh do fyzikálního praktika IV.
Práce bude být zpracována v jednoduchém prostředí ATLANTIS, ale uvítám zájem osvojit si programovací jazyk C++ a program ROOT, a rozšířit úlohu o další vyhodnocení.

Zkušenosti získané v tomto projektu zájemce velice dobře využije při řešení bakalářské práce na oboru JSF, zejména v oblasti experimentální částicové fyziky.
Preliminary scope of work in English
International Masterclasses
Each year about 10.000 high school students in 41 countries come to one of about 200 nearby universities or research centres for one day in order to unravel the mysteries of particle physics. Lectures from active scientists give insight in topics and methods of basic research at the fundaments of matter and forces, enabling the students to perform measurements on real data from particle physics experiments themselves.

The aim of this task is to adapt one of the Masterclasses experiment for the laboratory courses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html