Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Thesis title in Czech: Vliv řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Thesis title in English: The influence of driving global climate model on RCM simulation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se se základními principy numerického modelování v klimatologii, s metodami zpracování modelových výstupů a různými přístupy k validaci modelových výstupů. Odvodit vybrané klimatické charakteristiky pro území ČR z výstupů regionálního modelu RCA4 řízeného několika různými globálními modely. Analyzovat a popsat rozdíly mezi jednotlivými modelovými běhy.
References
Internetové stránky Euro-CORDEX http://www.euro-cordex.net/
Literatura dle doporučení vedoucí práce.
Preliminary scope of work
Matematické modelování klimatu je v současnosti hlavním prostředkem pro poznání dějů podílejících se na vytváření klimatu. Klimatické modelování je mezinárodně koordinováno, naše katedra byla a je zapojena do řady výzkumných projektů zaměřených na tuto problematiku. Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Přenos informace mezi řídícím globálním modelem a vnořeným regionálním modelem a míra vlivu řídící simulace na regionální je jednou z aktuálních oblastí výzkumu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html