Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Numerické řešení rovnic mělké vody
Thesis title in Czech: Numerické řešení rovnic mělké vody
Thesis title in English: Numerical solution of the shallow water equations
Key words: rovnice mělké vody, numerická simulace, hyperbolické rovnice, Galerkinova metoda
English key words: shallow water equations, numerical simulation, hyperbolic equations, Galerkin method
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Supervisor: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.01.2016
Date of assignment: 07.01.2016
Confirmed by Study dept. on: 02.05.2016
Date and time of defence: 15.06.2017 00:00
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of submission of printed version:12.05.2017
Date of proceeded defence: 15.06.2017
Reviewers: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce jsou numerická řešení hyperbolických rovnic popisující proudění tzv. mělké vody. Jedná se o soustavu hyperbolických rovnic se zdrojovými členy. Při řešení této problematiky je třeba se vypořádat s řadou obtíží, jako např. zachování stacionárních řešení, problémů "sucha", zachycení strmých gradientů atd. Pro tento typ rovnic je vhodné použít metody založené na po částech polynomiální ale nespojité aproximaci (nespojitá Galerkinova metoda) vyvíjené na MFF UK.
Náplní práce je:
1) studium dané problematiky
2) návrh numerické metody
3) implementace numerické metody
4) provedení numerických experimentů
References
V. Dolejší, M. Feistauer: Discontinuous Galerkin Method - Analysis and Applications to Compressible Flow, Springer Verlag, 2014

Nils Thuerey, Peter Hess: Shallow Water Equations, Real Time Physics Class Notes

+ další časopisecká literatura
Preliminary scope of work
Numerické řešení rovnic mělké vody představuje vysoce aktuální problematiku, např. při simulaci přílivových vln či tsunami. Drobnou modifikací těchto rovnic lze simulovat též pohyb osob ve stísněných prostorách, což lze použít například při návrhu optimálních nouzových východů ve společenských zařízeních.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html