Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Konvexní stochastické programování a epi-konvergence
Thesis title in Czech: Konvexní stochastické programování a epi-konvergence
Thesis title in English: Convex stochastic programming and epi-convergence
Key words: Konvexní stochastické programování; epi-konvergence
English key words: Convex stochastic programming; epi-convergence
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Epi-konvergence je úzce spjata s konzistencí úloh stochastického programování.
Pro konvexní stochastické programování se situace zjednoduší.
Práce bude vycházet z článku [1].
Výsledky v něm uvedené doplní příklady a numerickou studií.
References
[1]
King, A.J.; Wets, R. J.-B.: Epi-consistency of convex stochastic programs. Stochastics and Stochastics Reports 34, (1991), 83- 92.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html