Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty
Thesis title in Czech: Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty
Thesis title in English: Assessing Usability of Raspberry Pi for Distributed Computing
Key words: Raspberry Pi, výkon, distribuovaný, výpočet, benchmark
English key words: Raspberry Pi, performance, distributed, computing, benchmark
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2014
Date of assignment: 21.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.11.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:29.07.2015
Date of submission of printed version:31.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: Mgr. Pavel Jančík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zhodnotit výkonnostní vlastnosti mikropočítače Raspberry Pi,
a to především z hlediska možnosti sestavení výpočetního klastru z více těchto
jednotek. Součástí práce bude vytvoření sady testů pro měření výpočetního
výkonu procesoru, propustnosti operační paměti, rychlosti zápisu a čtení
z persistentního úložiště (paměťové karty) a propustnosti síťového rozhraní
Ethernet. Na základě porovnání výsledků získaných měřením na Raspberry Pi a
na vhodném reprezentativním vzorku dalších běžně dostupných počítačů bude
provedeno doporučení, zda je konstrukce Raspberry Pi klastru opodstatněná.
Tyto výsledky rovněž poskytnou přibližné ekonomické a výkonnostní projekce
takového řešení.
References
Raspberry PI - Official Educational Manual (http://store.raspberrypi.com/projects/casmanual)

Lizy Kurian John, Lieven Eeckhout: Performance Evaluation and Benchmarking, 2005

Wan Fokkink: Distributed Algorithms: An Intuitive Approach, 2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html