Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Thesis title in Czech: Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Thesis title in English: Physical properties of thin film scintillators
Key words: scintiátor|tenké vrstvy|luminiscence|epitaxe
English key words: scintilator|thin film|luminescence|epitaxy
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si experimentální a teoretické metody studia optických a luminiscenčních vlastností
4. Provést experimentální měření vybraných vzorků scintilátorů ve formě tenkých epitaxních vrstev, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti
5. Analyzovat získaná data pomocí teoretických modelů, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
References
1. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
2. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
3. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku.

Náplní práce je studium optických a scintilačních vlastností tenkých vrstev vhodných oxidů (jako např. granátů a silikátů) dopovaných ionty vzácných zemin. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Výsledky studia mají též výrazný aplikační dopad.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html