Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Epitaxní vrstvy pro 2D zobrazení pomocí vysokoenergetického záření
Thesis title in Czech: Epitaxní vrstvy pro 2D zobrazení pomocí vysokoenergetického záření
Thesis title in English: Thin films for 2D imaging of high energy radiation
Key words: scintilátor, luminiscence, epitaxe, detektor, tenká vrstva
English key words: scintillator, luminescence, thin film, detection, epitaxy
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se se základními principy detekce vysokoenergetického záření pomocí scintilačních detektorů
2. Seznámit se s metodami studia optických a scintilačních vlastností studovaných materiálů
3. Stanovit základních fyzikálních vlastností vybraných tenkých scintilačních vrstev
References
1. P. Malý, Optika, 2008
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena na studium vlastností granátových a silkátových oxidů vhodných jako scintilátory pro detekci energetického záření (rtg, gama) nebo energetických částic. Student se seznámí s moderními principy detekce vysokoenergetického záření a provede charakteristiku fyzikálních vlastností několika vzorků.

http://fu.mff.cuni.cz/magnetooptics/problems/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html