Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC
Thesis title in Czech: Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC
Thesis title in English: Lightning activity in the regions of MSC over Czechia
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se se strukturou MSC (Mesoscale Convective Systems, mezosynoptických konvenktivních systémů). Připravit rešerši dostupných poznatků o bleskové aktivitě v MSC. Na základě vybraných případů MSC studovat charakteristiky blesků s nimi spojených (jejich časový a prostorový vývoj, vazba na výskyt nebezpečných jevů). Ke studiu budou použita data systému LINET, případně CELDN.
References
Betz, H.D., Schumann, U., Laroche, P., 2009: Lightning: Principles, Instruments and Applications, Review of Modern Lightning Research, Springer.
Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M., 2007: Fyzika oblaků a srážek, Academia.
Rakov, V. A., Uman, M., A., 2003: Lightning: Physics and Effects, Cambridge University Press.

Dále podle pokynů vedoucího.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html