Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Vizuální reprezentace thébského kultu Kabeirů
Thesis title in Czech: Vizuální reprezentace thébského kultu Kabeirů
Thesis title in English: Visual representation of the Theban cult of Kabeiroi
Key words: řecké náboženství, řecké vázové malířství, řecké umění, boiótské vázy, antická mystéria, řecká mystéria, rituály a obřady – starověké Řecko, náboženské kulty – starověké Řecko, antická náboženství, interpretace uměleckého díla
English key words: Greek religion, Greek vase painting, Greek art, Boeotian vases, ancient mystery cults, Greek mystery cults, rituals and cults – ancient Greece, religious cults – ancient Greece, ancient religions, artwork interpretation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.06.2014
Date of assignment: 17.06.2014
Confirmed by Study dept. on: 24.06.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 13:30
Date of electronic submission:04.05.2015
Date of submission of printed version:04.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V této práci bych se chtěl zaměřit na interpretaci archeologických pramenů ke kultu Kabeirů v boiotských Thébách(zejména na specifickou keramiku, tzv. Kabeiric ware). Kult Kabeirů se poté pokusím zasadit do širšího kontextu řeckého náboženství, především mystérií. Zvláště bych se chtěl věnovat úloze humoru či vtipu na kabeirské keramice v souvislosti s kultem a obecněji významu humoru v náboženství. K uchopení komičnosti vyobrazení mi poslouží teorie Ann Steiner o opakujícich se motivech na řecké keramice.
References
Bedigan, Kirsten Madeleine, Boeotian Kabeiric Ware: the Significance of the Ceramic Offerings at the Theban Kabeirion in Boeotia, PhD. Thesis, University of Glasgow, 2008, 505 p. + 97 pl.
Bowden, Hugh, Mystery Cults in the Ancient World: with 189 Illustrations, 28 in Colour, London: Thames&Hudson, 2010, 256 p., ISBN 9780500251645.
Burkert, Walter, Ancient Mystery Cults, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987, 181 p., ISBN 0674033876.
Burkert, Walter, Greek Religion, 10th ed., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985, 493 p., ISBN 0674362810.
Cosmopoulos, Michael B., Greek Mysteries: the Archaeology of Ancient Greek Secret Cults, London – New York: Routledge, 2003, xv + 272 p., ISBN 0415248728.
Chlup, Radek, „Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum“ Religio: Revue pro religionistiku 13/2 (2005): 261–280, ISSN 1210-3640.
Junker, Klaus, Interpreting the images of Greek myths : an introduction, tr. by Annemarie Kunzl-Snodgrass and Anthony Snodgrass, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, xiv + 225 p., ISBN 9780521895828.
Kilinski, Karl, Boeotian black figure vase painting of the archaic period, Meinz am Rhein: Zabern, 1990, x + 80 p., ISBN 3805311680.
Mitchell, Alexandre G., Greek Vase-Painting and the Origins of Visual Humour, New York, NY: Cambridge University Press, 2009, xxiv + 371 p., ISBN 9780521513708.
Nock, Arthur Darby, „A Cabiric Rite“, American Journal of Archaeology 45/4 (1941): 577–581.
Stansbury-O'Donnell, Mark, Looking at Greek Art, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2011, xiv + 253 p., ISBN 9780521110389.
Steiner, Ann, Reading Greek Vases, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2007, xvii + 346 p., ISBN 9780521825221.
Woodford, Susan, Images of Myths in Classical Antiquity, New York: Cambridge University Press, 2002, xxvi + 305 p., ISBN 0521782678.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html