Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Plánování reklamních kampaní v televizi pomocí MILP
Thesis title in Czech: Plánování reklamních kampaní v televizi pomocí MILP
Thesis title in English: Planning advertising campaigns on TV via MILP
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je zformulovat problém plánování reklamních kampaní v televizi jako úlohu celočíselného programování a aplikovat ji na konkrétní data.
References
A. Schrijver: Theory of Linear and Integer Programming, Wiley, 1998
G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey: Integer and combinatorial optimization", Wiley, 1999
Preliminary scope of work
Reklamní kampaní v televizi se rozumí skupina reklamních spotů propagujících nějaký výrobek, které jsou odvysílány v určitém období. Výkon reklamní kampaně se hodnotí pomocí celkové sledovanosti a celkového zásahu té části populace, na kterou tato kampaň cílí. Cena kampaně vychází ze sledovanosti části populace, na kterou prodává reklamu televizní kanál, na němž byla reklama odvysílána.

Cílem plánování kampaně je nalézt doporučení, kolik reklamy odvysílat na jednotlivých televizních kanálech či skupinách kanálů a v jakých částech dne, aby při daném rozpočtu, který je na kampaň k dispozici, a dalších omezeních, které je třeba splnit, bylo dosaženo maximálního zásahu požadované části populace.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to formulate the problem of planning advertising campaigns on TV as an integer linear program, and to apply it an a concrete dataset.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html