Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Metody sledování pohybu oka
Thesis title in Czech: Metody sledování pohybu oka
Thesis title in English: Eyetracking Methods
Key words: lidské oko, rozhraní, geometrie, počítačové vidění
English key words: eyetracking, human-computer interface, geometry
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: Mgr. Petr Baudiš
Author:
Guidelines
Student provede rešerši a srovnání publikovaných metod a technologií sledování pohybů oka a hlavy a extrapolace bodu, na který se člověk dívá i na monitoru.

Práce se bude zabývat hardwarovou i softwarovou stránkou věci, ve srovnání se zaměří zejména na nenáročnost implementace a spolehlivost systému na základě stávajících publikací.

Součástí práce bude detailní popis a rozbor jednoho zvoleného algoritmu a jeho experimentální ověření zakomponováním do stávající C++ aplikace a uživatelským testováním.
References
Časopisecké články
Stávající otevřené implementace
Preliminary scope of work
Interdisciplinární skupina na UK provádí psychologické experimenty a potřebuje vědět, kam na obrazovku se uživatel dívá. Je hotový software (C++), který zařizuje kalibraci a sběr dat tak, jak je potřeba, bylo by však třeba změnit jeho backend tak, aby používal jednodušší hardware a rozumnější detekci oka. Hlavní pointou bakalářky je rešerše a srovnání publikovaných metod a technologií eyetrackingu (+ headtrackingu) a stávajících otevřených implementací. Rešerše by měla být završena zakomponováním vhodného algoritmu/knihovny do stávajícího software (nemělo by jít o příliš mnoho programování).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html