Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Statistika šíření elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER
Thesis title in Czech: Statistika šíření elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER
Thesis title in English: Propagation properties of electromagnetic waves observed by the DEMETER spacecraft
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s družicí DEMETER, zvládnutí základní práce s daty.
2. Seznámení se s metodami vlnové analýzy.
3. Úprava a využití stávajícího softwaru pro vlnovou analýzu pro účely statistické studie.
4. Vyhodnocení a diskuze pozorovaných závislostí.
References
[1] Gurnett, D. A., Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] Chen, F. F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Vol.1: Plasma Physics, Springer, 1984.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Současné měření několika různých složek elektromagnetického pole umožňuje provést detailní vlnovou analýzu pozorovaných elektromagnetických vln (tj. určení směru vlnového vektoru, polarizace, atd.). Cílem práce je provést systematickou studii vlnových vlastností pozorovaných ve výškách okolo 700 km družicí DEMETER. Výsledky práce by měly přispět k určení zdrojů pozorovaných vln a odhadu jejich relativní důležitosti. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=199
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=199
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html