Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Intencionální akt a idealita řečového významu v Husserlově myšlení
Thesis title in Czech: Intencionální akt a idealita řečového významu v Husserlově myšlení
Thesis title in English: Intentional act and ideality of linguistic meaning in Husserl's thought
Key words: Intencionální akt|podstata aktu|ideující abstrakce|fenomenologie|matérie aktu|kvalita aktu|výraz|ideální význam
English key words: Intetional act|meaning intention|essence of an act|ideatic abstraction|fenomenology|matter of an act|quality of an act|expression|ideality of meaning
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.05.2014
Date of assignment: 06.05.2014
Confirmed by Study dept. on: 15.05.2014
Date and time of defence: 11.06.2018 09:00
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 11.06.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Východiskem práce je pojem noematu či smyslu, který je udělován intencionálním aktem. Hlavní záměr práce pak je, na pozadí bohaté diskuse o paralelách mezi Husserlovým pojmem noematu a Fregovým pojetím smyslu, předložit možnou odpověď na otázku, zda a v jakém ohledu je pojem noematu myslitený nezávisle na intencionálním aktu.
References
HUSSERL, Edmund. Logická zkoumání II/1, Praha: OIKOYMENH, 2010.
HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I., OIKOYMENH, Praha 2006.
FREGE, Gottlob. O smyslu a významu, Scientia & Filosofia 4/1992, s. 4–75 (bilingva).
FREGE, Gottlob. Myšlenka: logické zkoumání, in: Logická zkoumání. Základy aritmetiky, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 95–122.
ZAHAVI, Dan. Husserl's Phenomenology, Stanford: Stanford University Press, 2003.
SMITH, David and WOODRUFF SMITH, David (eds.). The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press, 1995.
DUMMETT, Michael. Origins of Analytical Philosophy, Harvard University Press, 1996.
DUMMETT, Michael. Frege's Distinction Between Sense and Reference, In: Meaning and Reference, A. W. Moore (ed.), Oxford: Oxford UP 1993, s. 228–256.
PATOČKA, Jan. Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka, In: Slovo a slovesnost, ročník 29, Praha, 1968.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html