Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Webmin – generátor GUI pre správu relačných databáz
Thesis title in thesis language (Slovak): Webmin – generátor GUI pre správu relačných databáz
Thesis title in Czech: Webmin – generátor GUI pre správu relačných databáz
Thesis title in English: Webmin – generator of relational database management tools
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.04.2014
Date of assignment: 01.04.2014
Confirmed by Study dept. on: 08.04.2014
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Date of electronic submission:20.05.2014
Date of submission of printed version:20.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cieľom práce je návrh, analýza a implementácia aplikácie umožňujúcej vytvorenie, editáciu a následné používanie administračného prostredia pre danú databázovú štruktúru. Návrh prostredia bude vygenerovaný automaticky po preskúmaní stavby databázy s cieľom minimalizovať potrebné zásahy zo strany užívateľa vedúce k intuitívnemu prostrediu, v ktorom možno dáta spravovať bez znalosti technických aspektov databázy. Všetky fázy práce s návrhom administračného prostredia, ako i jeho používanie, budú prebiehať v grafickom prostredí bez nutnosti programátorského zásahu. Základný systém bude možné rozšíriť o podporu ďalších RDBMS a vhodné prostriedky pre editáciu špecifických dátových typov.
References
• Mgr. Hana Kozelková: Editor datových modelů s podporou reverzního datového inženýrství, diplomová práce UK MFF, 2007

• Christian Nagel, Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner: Professional C# 4.0 and .NET 4, Wrox, John Wiley & Sons, March 2010

• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html