Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Eigenvalues of symmetric interval matrices
Thesis title in Czech: Vlastní čásla symetrických intervalových matic
Thesis title in English: Eigenvalues of symmetric interval matrices
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.03.2014
Date of assignment: 27.03.2014
Confirmed by Study dept. on: 03.04.2014
Date and time of defence: 04.09.2014 00:00
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of submission of printed version:31.07.2014
Date of proceeded defence: 04.09.2014
Reviewers: Ing. David Hartman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- Porovnat a vylepšit algoritmy pro vnější a vnitřní aproximaci množiny vlastních čísel symetrických intervalových matic.
- Implementovat algoritmy jako funkce v Matlabu s využitím toolboxu Intlab pro intervalovou aritmetiku.
References
[1] Milan Hladík, David Daney, and Elias P. Tsigaridas. A filtering method for the interval eigenvalue problem. Appl. Math. Comput. 217(12):5236-5242, 2011.
[2] Milan Hladík, David Daney, and Elias P. Tsigaridas. Bounds on Real Eigenvalues and Singular Values of Interval Matrices. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 31(4):2116-2129, 2010.
[3] Milan Hladík, David Daney, and Elias P. Tsigaridas. Characterizing and approximating eigenvalue sets of symmetric interval matrices. Comput. Math. Appl., 62(8):3152–3163, 2011.
Preliminary scope of work
Dána symetrická intervalová matice a úkolem je pokrýt množinu vlastních čísel co nejtěsněji pomocí intervalů. Cílem práce je efektivní implementace několika stávajících algoritmů a navržení jejich vylepšení. Problém je důležitý v disciplínách jako je robotika, globální optimalizace, či inženýrství.
Preliminary scope of work in English
Given a symmetric interval matrix, the aim is to tightly enclose the set of eigenvalues by a union of intervals. The goal of the project is an effective implementation of known methods and their improvement. This problem is very important in robotics, global optimization or engineering, among others.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html