Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Efektivita finančních prostředků vynakládaných na sport – komparace vybraných měst Česka
Thesis title in Czech: Efektivita finančních prostředků vynakládaných na sport – komparace vybraných měst Česka
Thesis title in English: The efficiency of public spending on sport - a comparison of selected Czech cities
Key words: efektivita, finanční prostředky, sport, komparace, města ČR, sportovní organizovanost
English key words: efficiency, expenditures on sport, comparison, Czech cities, sport membership
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Supervisor: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.01.2014
Date of assignment: 21.01.2014
Preliminary scope of work
Cílem práce je zjistit rozdíly v efektivitě prostředků vynakládaných na sport (a mládež) v rámci souboru vybraných měst Česka na základě participace ve sportovních aktivitách, organizovanosti ve sportovních klubech, vývoje míry nezaměstnanosti a kriminality mladých.
Preliminary scope of work in English
The main goal is to identify differences in the efficiency public expenditures on sport and youth in selected Czech cities based on statistics of the sport participation and sport club membership, youth unemployment rate and juvenile crime respectively
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html