Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Cooperative interval games
Thesis title in Czech: Kooperativní intervalové hry
Thesis title in English: Cooperative interval games
Key words: kooperativní teorie her, intervalová analýza, jádro, Shapleyho hodnota
English key words: cooperative game theory, interval analysis, core, Shapley value
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.01.2014
Date of assignment: 08.01.2014
Confirmed by Study dept. on: 17.01.2014
Date and time of defence: 04.09.2014 00:00
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of submission of printed version:31.07.2014
Date of proceeded defence: 04.09.2014
Reviewers: RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Úkolem studenta bude prozkoumat stávající modely, případně nalézt nový model, kooperativních her s intervalovými daty a dále popsat, případně navrhnout, algoritmus pro nalezení některých základních charakteristik kooperativních her (např. jádro, dominantní jádro, stable sets, Shapleyho hodnota či nukleolus).
References
B. Peleg, P. Sudhölter: Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer-Verlag, 2007
S.Z. Alparslan Gök, Cooperative Interval Games: Theory and Applications, LAP-Lambert Academic Publishing house, Germany, 2010
S.Z. Alparslan Gök, Some Results on Cooperative Interval Games, Optimization, 2013, to appear, DOI:10.1080/02331934.2013.784765
R. Branzei, O. Branzei, S. Zeynep Alparslan Gök, S. Tijs. Cooperative Interval Games: A Survey, CEJOR 18, pp.397-­411, 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html