Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů
Thesis title in Czech: Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů
Thesis title in English: Magneooptical properties of thin film magnetic oxides
Key words: magneto-optics
English key words: magneto-optics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
Student se teoreticky i prakticky seznámí s metodikou měření magnetooptické spektroskopie magnetických vrstev a provede základní charakterizační experiment vzorků. Na základě jednoduchého modelu budou z experimentálních dat určovány optické a magnetooptické parametry tenkých oxidových vrstev. OEM
References
P. Malý, Optika
Preliminary scope of work
Řada oxidových magnetických materiálů (jako jsou magnetické granáty, manganity apod.) má potenciální uplatnění v moderní vysokofrekvenční elektronice, optoelektronice a v systémech pro informační technologie. Může jít např. o senzory s rychlou odezvou, velmi rychlé magnetické RAM paměti apod. Tento nový obor elektroniky, kde se využívá spinově polarizovaného proudu nosičů náboje, nese název spintronika. Tím se má zdůraznit, že k přenosu a zpracování informace se využívá nejen náboje elektronu, ale i jeho vlastní magnetický moment, tj. spin.
Práce je zaměřena na studium základních fyzikálních vlastností vhodných magnetických materiálů pomocí optických a magnetooptických metod. Cílem je získat informace o chování magnetických momentů v látce a o elektronové struktuře zkoumaných systémů. Proto hlavní pozornost bude věnována magnetooptickému Faradayovu a Kerrovu jevu, které nám dokážou požadované informace poskytnout.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html