Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Thesis title in Czech: Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Thesis title in English: Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) Konstrukce geografických/geomagnetických map četnosti hvizdů.
2) Studium vlivu polohy plazmapauzy na výskyt a disperzi hvizdů.
3) Určení podílu hvizdů na celkové intenzitě elektromagnetických emisí.
References
1) Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
2) Helliwell, R. A.: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
3) Články v odborných časopisech doporučené vedoucím projektu.
Preliminary scope of work
Hvizdy jsou elektromagnetické emise generované bleskovými výboji, které se šíří plazmatickým prostředím v okolí Země téměř podél magnetických siločar. Pro jejich automatickou identifikaci na palubě družice DEMETER byla vyvinuta a implementována neuronová síť. Cílem projektu je analýza dat pocházejících z této neuronové sítě.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=54
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=54
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html