Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Simulátor elektrických obvodů
Thesis title in Czech: Simulátor elektrických obvodů
Thesis title in English: Electrical Circuit Simulator
Key words: Elektrické obvody, Simulace
English key words: Electrical circuits, Simulation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2013
Date of assignment: 08.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2013
Date and time of defence: 04.09.2014 00:00
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of submission of printed version:31.07.2014
Date of proceeded defence: 04.09.2014
Reviewers: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je napsat knihovnu pro simulaci elektrických obvodů inspirovanou programem Spice (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, de facto standard v této oblasti), která bude schopna vypočítat základní uzlovou analýzu elektrického obvodu postaveného z elektrických prvků typu zdroj napětí, rezistor, kondenzátor a cívka. Knihovna bude napsána v jazyce C++, s důrazem na co největší přiblížení objektového modelu k obvodovým skutečnostem. Dále je cílem vhodným způsobem zpřístupnit tuto knihovnu pro platformu .NET. Nad touto knihovnou bude postaveno grafické rozhraní pro interaktivní konstrukci obvodů a zobrazení výsledků. Obvody napsané v těchto knihovnách půjde exportovat do jazyka Spice, který poskytuje standard obvodového jazyka. Zároveň půjde použít jazyka Spice pro importování obvodu do programu, ovšem pouze v mezích výpočetních schopností programu, tj. základní uzlová analýza a využití pouze dostupných obvodových prvků.
References
• Andrei Vladimirescu, The SPICE Book, Wiley, 1994
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html