Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Generátor backing-tracku pro hudební improvizaci
Thesis title in Czech: Generátor backing-tracku pro hudební improvizaci
Thesis title in English: Backing-track generator for music improvization
Key words: generátor, backing-track, hudební improvizace
English key words: generator, backing-track, music improvization
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.10.2013
Date of assignment: 20.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 25.02.2015
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:31.07.2015
Date of submission of printed version:31.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem tohoto projektu bude vytvořit aplikaci generující hudební doprovod pro muzikanty při hudební improvizaci na základě statisticky získaných dat a vhodně definovanych gramatik.

Generování se bude odehrávat v několika rovinách. Nejprve je třeba vytvořit celkovou kompozici skladby. V další rovině se budeme zabývat akordy, jejich postupy a úlohou ve skladbě. Dále bude třeba zvolit vhodný rytmický doprovod (tím je myšleno jak perkusivní aranžmá tak styl.

Samotný proces generování bude bude vycházet ze dvou bodů:
- vhodně zvolená gramatika pro každou rovinu generování
- statistické výpočty nad databází vybraných skladeb

Výstupem programu bude soubor v MIDI či jiném vhodném formátu, který bude program umět přehrát a zobrazit jeho akordy.

Nabízí se zde i několik rozšíření pilotní implementace:
- sofistikovanější generování basové linky
- použití reálněji znějicích databank MIDI
- platformní přenositelnost
- interaktivní tvorba back-trackingu (možnost nahrát svůj příspěvek k již vygenerované hudbě)
References
Dr. John R. Francis, Ph.D.: Computer Music Algorithms
Ing. Francisco Alfonso Alba Cadena: Generating music by fractals and grammars (master thesis)
David Cope: Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html