Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mikrostruktury Ti slitin pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Thesis title in Czech: Studium mikrostruktury Ti slitin pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Thesis title in English: Study of Microstructure of Ti Alloys Using Scanning Electron Microscope
Key words: Mikrostruktura, slitiny Ti, skenovací elektronový mikroskop
English key words: Microstructure, Ti alloys, Scanning electron microscope
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Author:
Guidelines
1) Zvládnutí přípravy vzorků pro SEM.
2) Seznámení se s elektronovým mikroskopem a jeho funkcemi.
3) Studium mikrostruktury vzorků Ti slitin v elektronovém mikroskopu.
4) Zpracování stručné závěrečné zprávy dosažených výsledků.
References
Wikipedia

Seznam literatury bude dále doplněn dle dohody a znalostí zájemce
Preliminary scope of work
Elektronová mikroskopie umožňuje studium materiálů při vysokých zvětšeních. Navíc analýzou dalších vznikajících signálů je možné získat informace nejen o morfologii povrchu vzorku, ale i o lokálním chemickém složení či krystalografické struktuře a orientaci. Titan a jeho slitiny se používají v mnoha náročných aplikacích od letectví a kosmonautiky až po medicínu. Vlastnosti těchto materiálů je možné vhodným zpracováním dále vylepšovat, k čemuž je nutné dokonalejší pochopení mechanismů jejich chování při fázových transformacích a mikrostrukturních změnách.

Cílem projektu je studium mikrostruktury titanových slitin s použitím skenovacího eketronového mikroskopu (SEM). V průběhu projektu se student/ka naučí připravovat vzorky pro SEM a pod vedením operátora i základnímu zvládnutí ovládání SEMu. Práci na projektu je možné dále rozvíjet v rámci navazující bakalářské nebo magisterské práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html