Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetooptické jevy v nanostrukturách magnetických oxidů
Thesis title in Czech: Magnetooptické jevy v nanostrukturách magnetických oxidů
Thesis title in English: Magneto-optical effects in oxides nanostructured materials
Key words: magnetooptika, tenké vrstvy, magnetické oxidy, nanostruktury
English key words: magneto-optics, thin films, magnetic oxides, nanostructure
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s problematikou magnetooptických jevů a teoretickým popisem interakce elektromagnetického záření s hmotou.
2. Osvojit si principy experimentálních a teoretických metod magnetooptické spektroskopie.
3. Stanovit optické a magnetooptické vlastnosti série vzorků tenkých vrstev čistých a dopovaných magnetických nanostruktur
4. Provést vyhodnocení získaných výsledků, porovnat s teoretickými modely, navrhnout interpretaci.
References
1. R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, 1977.
2. P.M.Oppeneer - Magneto-optical Kerr spectra, Handbook of Magnetic Materials, vol. 13, Elsevier, 2001
3. S.Sugano, N.Kojima - Magneto-optics, Springer, 2000
4. vybraný soubor původních prací
Preliminary scope of work
Řada oxidových magnetických materiálů, jako jsou magnetické granáty, manganity a vrstevnaté nanostrukturní systémy, májí potenciální uplatnění v moderní fotonice, optoelektronice a v systémech pro informační technologie. Může jít např. o senzory s rychlou odezvou, velmi rychlé magnetické RAM paměti apod.

Hlavní náplní práce je studium základních fyzikálních vlastností magnetických materiálů pomocí optických a magnetooptických metod. Magnetooptické jevy (Faradayův a Kerrův jev) nám poskytují základní údaje o chování magnetických momentů v látce. Cílem je získat informace o elektronové struktuře zkoumaných systémů a o vlivu příměsí na tyto vlastnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html